Projekty
Publicita projektu 2018

Publicita projektu 2015
Noviky
dvere

dvere

okno a vstupn dvere

okono a okenice

okono a okenice

. O firme

Firma FAGUS, spol. s r.o. bola založená v roku 2001 ako nástupca spoloènosti SLK INTRERIÉR èoho dokladom je to, že do novovzniknutej spoloènosti prešlo celých 100% pracovníkov pôvodnej sploènosti. V súèastnej dobe firma FAGUS, spol. s r.o. zamestnáva 49 pracovníkov.

.
.